Kongre Düzenleme Kurulu

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
Celile Özçiçek Dölekoğlu
Adana Alpaslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

Kongre Sekreteryası
Ömer Tuğsal Doruk
Adana Alpaslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü
Konuralp Sezgili
Adana Alpaslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Serhat Konuk
Adana Alpaslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü
Anastasia Işık
Adana Alpaslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

5th International Congress on Social and Economic Sciences

Kayıt

5th International Congress on Social and Economic Sciences