Congress Program


5th International Congress on Social and Economic Sciences

01-03 December 2021

PROGRAM

All sessions will start in Adana, Turkey time zone (GMT +3).

Wednesday, 1 December 2021

OPENING

10:00

Inaugural Speech                                                                                                                                             Prof. Dr. Celile Özçiçek DÖLEKOĞLU (Term Chair of the Congress)

10:15

Invited Speaker

Prof. Dr Ali KOÇ (Akdeniz University, Faculty of Economics and Business)
“Global Food Security Issues and Sustainable Remedies”

11:00

Invited Speaker

Dr. Francisco J. Mesías (University of Extremadura, Faculty of Economics and Business)
“Understanding Sustainability: Consumers’ Perceptions and Inter-Country Differences”

12:00-13:30

Break

Session I

 

13:30-15:30

TURİZM/TOURISM

Moderator: Assoc. Prof. Dr. Rukiye Kilili

Assoc. Prof. Dr. M.Necati Cizrelioglulari (Cyprus Science University)
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Turizm Sektörünün SWOT analizi”

 

Asst. Prof. Dr. Tuğrul Günay, and Assoc. Prof. Dr. Rukiye Kilili (Cyprus Science University)
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Turizm Eğitimi Veren Üniversitelerin Ders Programlarına Göre İçerik Analizi”

 

Asst. Prof. Dr. Soolmaz Azarmi (Cyprus Science University)
“Comparison of social networking tools in attracting tourists for domestic and international destinations”

 

Asst. Prof. Dr. Sibel OĞUZ (Adana Alpaslan Türkeş Science and Technology University)
“Gastronomi Turizm Kapsamında Sürdürülebilirlik: Şırdan Örneği”

16:00

Invited Speaker
Prof. Dr. Ali KARA (Penn State York, Business Administration), Alma MİNTU-WİMSATT and John E. SPİLLAN.
“An Application of The Net Promoter Score in Higher Education”

·     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5th International Congress on Social and Economic Sciences

01-03 December 2021

PROGRAM

All sessions will start in Adana, Turkey time zone (GMT +3).

Thursday, 2 December 2021

Session II

10:00-12:00

EĞİTİM BİLİMLERİ/EDUCATIONAL SCIENCES

Moderator: Assoc. Prof. Dr. Oya Ertuğruloğlu (Girne American University)

Lecturer Fatma Aysin Kurak- Lecturer Gizem S. Coban (Cyprus Science University)
“Farklı Alanlarda Eğitim Aldıktan Sonra Eğitim Yönetimi Alanında Doktora Yapan Öğrencilerin Programdan Beklentileri”

 

Assoc. Prof. Dr. Ceren Gezer, Prof.Dr. Mesut Yalvaç (Kıbrıs Science University)
“The Evaluation of Nutritional Assessment Methods used in Postgraduate Dissertations on Nutrition and Dietetics between 2010-2016 in North Cyprus”

 

Assoc. Prof. Dr. Ceren Gezer, and Prof.Dr. Mesut Yalvaç (Science University)
“A Content Analysis Study: Characteristics of Postgraduate Dissertations in Nutrition and Dietetics in North Cyprus Between 2010-2016”

Session III

13:30-15:00

PAZARLAMA/MARKETING
Moderator: Prof.Dr. Ayşe ŞAHİN

Prof. Dr. Seda ŞENGÜL, Büşra KARAKUZU (Çukurova University, Faculty of Economics and Administrative Sciences)
“The Source of Individual Happniess and Life Satisfaction in Turkey”

 

Avni Can YAĞCI, Prof.Dr. Ayşe ŞAHİN (Mersin University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Business Administration)
“Sosyal Medya Kullanıcılarının Yaşam Tarzı Farklılıklarının Değerler ve Yaşam Tarzı Ölçeği ile İncelenmesi”

 

Anastasia IŞIK, Prof. Dr. Celile ÖZÇİÇEK DÖLEKOĞLU (Adana Alpaslan Türkeş Science and Technology University)
“How Social Media Affecting The Consumer Behavior: The Cross-National Comparision”

 

Asst. Prof. Neriman YALCIN, Özkan KOÇ (Adana Alpaslan Türkeş Science and Technology University)
“Muhasebe Meslek Mensuplarının Sunduğu Hizmet Kalitesi ve Müşteri Sadakatinin Etik İkilem Bağlamında İncelenmesi”

Session IV

15:30:17:00

YÖNETİM, ORGANİZASYON/ MANAGEMENT AND ORGANIZATION

Moderator: Asst. Prof. Konuralp SEZGİLİ (Adana Alpaslan Türkeş Science and Technology University)

Asst. Prof. Ahmet Bora Kırklıkçı (Karamanoğlu Mehmetbey University, Vocational School of Technical Sciences)
“Covid-19 Pandemisi Öncesi ve Sonrası Orman Ürünleri Endüstrisi’nde Kurumsallaşma Algısının Yöneticilerin Perspektifinden İncelenmesi”

 

Dr. Tuğçe Kaya (Çukurova University, Agricultural Faculty, Agricultural Economy)
“Use of Information and Communication Technology in Agricultural Area”

 

Asst. Prof. Konuralp SEZGİLİ (Adana Alpaslan Türkeş Science and Technology University)
“Culture and Climate Frameworks in Organizational Ethics Research: Discussion and a Model Adaptation”

  

 

 

 

 

 


5th International Congress on Social and Economic Sciences

01-03 December 2021

PROGRAM

All sessions will start in Adana, Turkey time zone (GMT +3).

Friday, 3 December 2021

Session V

10:00-12:00

FİNANS/FINANCE
Moderator: Asst. Prof. Dr. Ömer Tuğsal Doruk

Assoc. Prof. Dr. Veclal Gunduz (Bahçeşehir Cyprus Üniversity)
“KKTC bankalarının pandemi sürecinde Camel Analizi ile Performans Ölçümü”

 

Asst. Prof. Dr. Ömer Tuğsal Doruk & Claude Martial Bi Gohore (Adana Alpaslan Türkeş Science and Technology University)
“A Financing Constraints Paradox? Determinants of Capital Structure decisions for financially constrained firms across tourism firms: A global evidence”

 

Assist. Sevim Gülin KIRAL, and Assist. Yasin ÖZKAN (Adana Alpaslan Türkeş Science and Technology University)
“Can We Forecast Stock Movements During Uncertain Times? An application of Markov Chain Method on Turkish Energy Sector”

12:30-13:30

Break

Session VI

13:30-15:00

SAYISAL YÖNTEMLER VE TEDARİK ZİNCİRİ/ QUANTITATIVE METHODS AND SUPPLY CHAIN
Moderator: Assoc. Prof. Cihan Çetinkaya

Dr. Elife ÖZER, Assoc. Prof. Dr. Esra KARAKAŞ (Adana Alpaslan Türkeş Science and Technology University)
“The Impact of Digital Supply Chain on Sustainability”

 

Prof.Dr. Mesut Yalvaç (Cyprus Science University), and Assoc. Prof. Dr. Mehmet Zeki Avcı (East Mediterranean University)
“Health Effects of Legal Measures Regarding Covid-19 in North Cyprus”

 

Derya KAÇMAZ, Asst. Prof. Dr. F. Feyza GÜNDÜZ (Adana Alpaslan Türkeş Science and Technology University)
“Covid-19 Pandemi Sürecinde Dijital Ticarette Risk Yönetimi ve Risk Algısının Ölçülmesi”

Session VII

15:30- 17:00

ENDNOTE SPEAKER/KAPANIŞ KONUŞMACISI

Invited Speaker

Dr. Türel Özer ÖKSÜZOĞLU (KKTC Prime Ministry Undersecretary of Statistics)
“KKTC’de İstatistikler Eşliğinde COVID-19 Dönemi”

17:00

Congress Evaluation and Closing

 

 

6th International Congress on Social and Economic Sciences

Register

6th International Congress on Social and Economic Sciences