Katılım Ücreti

Registration fee :      80 Euro (WAT included)


Katılım ücreti     :       550 Türk Lirası (KDV dahildir) (Türk vatandaşları için)

Kayıt ücreti şunları kapsar;
  • Tüm bilimsel oturumlara erişim
  • Katılım belgesi
  • Kongre özet bildiri kitabı (dijital)
  • Kongre bildiri kitabı (dijital)

5th International Congress on Social and Economic Sciences

Kayıt

5th International Congress on Social and Economic Sciences