Bilim Kurulu

Ahmet Özcan
Adana Alpaslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İşletme Fakültesi
Ali Kara
Penn State University-York Campus, York, PA, USA
Ali Koç
Akdeniz Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
Asli Yurdigul
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Ayşe Aslıhan Çelenk
Adana Alpaslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ayşe Şahin
Mersin Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
Burak Nakipoğlu
Çukurova Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
Celil Çakıcı
Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü
Cihan Çetinkaya
Adana Alpaslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İşletme Fakültesi
Demetris Psaltopoulos 
Aristotle University of Thessaloniki, Development Economics, Yunanistan
Ebru Onurlubaş
Trakya Üniversitesi, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Ercüment Yerlikaya
Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
Erdinç Karadeniz
Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü
F. Handan Giray
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü
Fatma Nur İplik
Adana Alpaslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İşletme
Fakültesi
Francisco Javier Mesias
Universidad de Extremadura UNEX · Department of Economics
Giuseppe Di Vita
Department of Agricultural, Forest and Food Sciences, Turin, Italy
Gokhan Bora Aktan
University of Bahrain, College of Business, Founding Editor, Journal of Islamic Financial Studies
Gözde Türkmen Müldür
Adana Alpaslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü
Gülsen Kaya
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
İbrahim Halil Kalkan
Adana Alpaslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Hamza Çakır
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Kırgızistan
Hanna Anastasiia Melnychuk
Kıbrıs Batı Üniversitesi İİBSF İşletme Bölümü
İ. Efe Efeoğlu
Adana Alpaslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İşletme
Fakültesi
İbrahim Aqude
University of Hawaii, Etnik Çalışmalar Bölümü, Honolulu, USA
Kasırga Yıldırak
Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Aktüerya Bilimleri
Levent Koşan
Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü
Marella Bodur Ün
Çukurova Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Maryam Abdullahi
Kıbrıs Batı Üniversitesi İİBSF Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü
Mehmet Necati Cizrelioğlu
Kıbrıs İlim Üniversitesi-Turizm Fakültesi
Nedim Yüzbaşıoğlu
Akdeniz Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği
Nolila Mohd NAWI
Malezya Putra Üniversitesi,Tarım İşletmeciliği ve Biyo-Kaynak İktisat Bölüm
Nur Azura Adam
Malezya Putra Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Pierre McDonagh
University of Bath, Faculty of Management, United Kingdom
Recep Rehimli
Academy of Public Administration, Azerbeycan
Rukiye Kilili
Kıbrıs İlim Üniversitesi, Turizm Fakültesi
Sanlı Ateş
Çukurova Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
Seda Şengül
Çukurova Üniversitesi, İİBF, Ekonometri Bölümü
Seyil Najimudinova
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Kırgızistan
Shahrzad Safaeimanesh
Kıbrıs Batı Üniversitesi İİBSF İşletme Bölümü 
Süleyman Değirmen
Konya Tarım ve Gıda Üniversitesi, Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi
Taylan Kıymaz
International Fund for Agricultural Development (IFAD)
Thomas Gillpatrick
Portland State University, İşletme Bölümü, USA
Tuğrul Günay 
Kıbrıs Batı Üniversitesi İİBSF Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü
Yaşar Uysal
Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
Zeinab Zaremohzzabieh
Universiti Putra Malaysia, Faculty of Educational Studies

5th International Congress on Social and Economic Sciences

Kayıt

5th International Congress on Social and Economic Sciences